Kontakta mig
+46 73 433 25 17

Forskning på JuicePlus

Allt hans arbete bygger på ett speciellt intresse och erfarenhet inom kompletterande näringsrekommendationer som gynnar välbefinnande och återhämtning.

”Det är nära nog säkerställt att ett sätt som frukt och grönsaker utöver
dess skyddande effekter är genom att tillföra många olika fytonäringsämnen, som skyddar kroppens celler från fria radikaler (orsakade av nedsmutsning, cigarettrök, solljus, träning, etc).
Frukt och grönsaker tillför flera av dessa viktiga fytonäringsämnen, som arbetar tillsammans för att agera proaktivt för att skydda mot cellskador!

Fytonäringsämnen

Dessutom samlas det in mycket bevis på att fytonäringsämnen, som det finns gott om i frukt och grönsaker, även har andra positiva effekter som inte har att göra med antioxidanterna. Däribland förbättrad kommunikation mellan cellerna, reglering av celltillväxten, förbättrad detoxifiering, förbättrat immunförsvar, anti-koagulationseffekter, anti-virus och hormonreglering, för att bara nämna några.

Ordboken Oxford English dictionary beskriver vitaminer som ”En grupp organiska föreningar som i små mängder är esensiella för många levande organismer för att upprätthålla normal hälsa och utveckling”. Vad ska man då säga om de 6 000 flavonoider och de 600 karotenoider som redan identifierats, för att inte tala om indole, isoflavon, terpene, linfröextrakt och svavelföreningar, för att nämna några, av de familjegrupper av fytonäringsämnen som finns i alla frukter och grönsaker?

Att frukt och grönsaker kan förbättra flera aspekter inom den männskliga hälsan bekräftas nu ytterligare av de 13 fristående, publicerade vetenskapliga studier av frukt och grönsaksbaserade tillskott som vi känner som Juice Plus+®. ”Låt maten vara medicinen och medicinen vara mat” (Hippocrates 460 BC – 377 BC). Det har tagit oss lång tid att bara börja förstå djupsinnet i detta uttalande.”

 

Dr Brian Greaves,

MB ChB. FRCS Edin., FRCOphth. Oftalmolog.

Dr Greaves genomförde sin doktorandutbildning i Kapstaden och i England. Han har under lång tid intresserat sig för sjukdomars näringsämneselement, speciellt deras inverkan på ögats åldersrelaterade fenomen och speciellt fläckbildande degenerativa förändringar.

”Dr Greaves tillbringade sin ungdom i Sydafrika, där han hade fördelen att ha tillgång till näringsrik mat utan kemikalier. Han inser nu vilken tur han haft av att ha blivit född med dessa förutsättningar, eftersom näringsläran vid läkarlinjen var mycket bristfällig. Bara genom självstudier och engagemang lärde han sig vikten av bra näringsintag, så pass att han nu är övertygad om att ett balanserat näringsintag är av yttersta vikt för att vår komplexa kropp ska fungera på rätt sätt.

När han upptäckte Juice Plus+® för mer än 10 år sedan insåg han att han funnit ett hälsosamt kosttillskott som ger essensen av 17 näringsrika frukter, grönsaker och spannmål, som kan fylla gapet mellan vad vi kan äta och vad vi bör äta, kontra vad vi faktiskt äter.

Dr Greaves missar aldrig att ta sin Juice Plus+®, och berättar glatt för alla om det. Why? — Hälsan är ju det viktigaste av allt.”

 

Dr Fabrizia Bamonti,

professor i klinisk biokemi och klinisk molekylär biologi.

Dr Bamonti har specialiserat sig på klinisk biokemi och kemi på avdelningen för medicinsk vetenskap vid universitetet i Milano. Hon är författare till pilotstudien om Juice Plus+® som presenterades på Kyoto International Congress 2002. ”Jag kom i kontakt med Juice Plus+® för 8 år sedan och blev genast imponerad av produkten, eftersom den innehåller flera olika näringsämnen som finns i frukt och grönsaker. Den påminner lite om ett välkomponerat musikstycke. En annan sak som är till fördel för Juice Plus+® är att det finns flera forskningsstudier som visar att de olika näringsämnena som finns i det enkelt kan tas upp av kroppen.

Vi tyckte om produkten och snart använde hela min familj den. Vi tyckte så bra om den att jag inledde en experimentundersökning, där jag studerade vissa parametrar både för ämnesomsättning och oxidativ stress för rökare, och som kontrollgrupp icke rökare.

Det viktigaste resultatet var att parametrarna för oxidativ stress, malondialdehyde, vilket innebär oxidativa skador på cellnivå var markant hög för rökare innan de började ta Juice Plus+®. Redan efter en månad med Juice Plus+® hade denna nivå återgått till det normala.

Men den viktigaste punkten var att efter en månad med produkten hade nivåerna, speciellt för specifika näringsämnen, sänkts, vilket innebär att det inte ansamlades icke-smälta ämnen, vilket kan vara skadligt för hälsan.”

 

Dr Michele Panunzio,

kirurg som specialiserat sig inom näringslära och innehar FCC rörande ätstörningar & fettma.

Dr Panunzio är specialiserad inom förebyggande hygien och medicin samt i sanitär statistik. Han är författare till studien Juice Plus+® Homocysteine som publicerades i Nutrition Research, 2003.

”Enligt rekommendationerna för att upprätthålla en bra hälsa, både från nationella och internationella hälsoinstitut, ska vi:
1. Äta minst 5 portioner frukt och grönsaker varje dag (ungefär 400-600g)
2. Bibehålla en hälsosam vikt och dagligen äta kaloribalanserade måltider.

Juice Plus+® hjälper till att uppnå ett bra näringsintag och är en produkt med starka kliniska forskningsresultat i ryggen.

Att ha tillgång till en produkt som Juice Plus+®, som kan hjälpa till att ge oss ett bra intag av viktiga mikronäringsämnen och fytonäringsämnen, och som är baserad på frukt och grönsaker med naturliga vitaminer tror jag är ytterst viktigt för oss alla. Jag började med Juice Plus+® för 8 år sedan. Till en början för att jag gillade den vetenskapliga litteratur som ger denna produkt sitt stöd genom flera olika forskningsinstitut över hela världen.

Därefter, med samma vetenskapliga nyfikenhet, genomförde vi en studie som publicerades i Nutrition Research 2003. Studien visade en markant minskning av aminosyran homocysteine som ett resultat av att man tog Juice Plus+®. Lägre nivåer av homocysteine anses vara en markör för ett friskt hjärta.”

Dr William Sears,

pediatrics

”Dr Bill” (som hans patienter kallar honom) är en privatpraktiserande läkare, tillsammans med sina två äldsta söner, Dr Jim och Dr Bob. Dr Bill har, tillsammans med sin fru Martha, författat 32 böcker och näringsartiklar om föräldraskap och barnomsorg. Dr Sears är känd som ”Amerikas barnläkare”, har varit med i mer än 100 tv-program och är känd över hela världen genom sin webbsida AskDrSears.com.
Dr Sears, rekommenderar Juice Plus+® för att: ”Föräldrar som ger sina barn den bästa näringen har också de friskaste barnen och Juice Plus+® är ett perfekt sätt att ge barn den fina näring som finns i frukt och grönsaker.”